Klimatický super-problém

Je takmer isté, že ste Vy alebo Vaši blízki už zažili extrémne prejavy počasia vyvolané klimatickými  zmenami, s ktorými sa svet v dnešnej dobe vyrovnáva. Predstavte si, že ... existuje spôsob, ako zastaviť extrémne prejavy počasia,
ktorým ľudstvo čelí - či už sú to záplavy alebo nedostatok spodnej vody,
masívne suchá alebo vodná erózia, prehriate mestá alebo silný vietor.
A predstavte si, že existuje niekto, kto to môže zastaviť.

Ten niekto ste práve Vy !

Learn More

Máme riešenie na to, ako Vám umožniť stať sa práve tým, kto klímu ozdraví. Ak sa pripojíte ku nám v "Rain for Climate", budete vedieť ako ozdraviť svoje okolie a prispieť ku globálnej klimatickej rovnováhe. Náš medzinárodný tím expertov pracuje na ozdravovaní klímy už od osemdesiatych rokov. Našli sme fyzikálne vysvetlenie prebiehajúcich zmien, vyvinuli sme riešenie a otestovali sme ho na viacerých lokalitách po celom svete. V skratke, bez ohľadu na typ krajiny vytvoríte opatrenia, ktoré ozdravia lokálnu klímu a zároveň obnovia biodiverzitu i vodný režim krajiny s prinavrátením dažďa aj tam, kde pršať už prestalo.
Funguje to dokonale! A čo viac, dôkazy našeho riešenia sú zrealizované a fungujú na celom svete a ľudia si z nich berú príklad.
Povedali by ste, že je to jednoduché ako dážď?

Míľniky

Viac informácií o probléme a jeho riešeniach nájdete v sekcii vedecké podklady.